0
منو دسترسی

سبزی پلو باگوشت

توضیحات:
102,500 تومان

کالاهای مرتبط
آلبالو پلو با گوشت
آلبالو پلو با گوشت
111,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو پلو با ماهیچه
آلبالو پلو با ماهیچه
161,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو پلو با مرغ
آلبالو پلو با مرغ
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با گوشت
باقالی پلو با گوشت
102,500 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
152,500 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با مرغ
باقالی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
ته چین اضافه
ته چین اضافه
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ته چین مرغ کامل
ته چین مرغ کامل
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو گوشت
چلو گوشت
96,500 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهی
چلو ماهی
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهی گریل
چلو ماهی گریل
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه
146,500 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو مرغ
چلو مرغ
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلو با گوشت
رشته پلو با گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلو با ماهیچه
رشته پلو با ماهیچه
159,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلو با مرغ
رشته پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
زرشک پلو گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو با ماهی قزل
سبزی پلو با ماهی قزل
53,500 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید