0
منو دسترسی

سبزی پلو باگوشت

توضیحات:
107,500 تومان

کالاهای مرتبط
آلبالو پلو با گوشت
116,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو پلو با ماهیچه
169,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلبالو پلو با مرغ
43,500 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با گوشت
107,500 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با ماهیچه
160,000 تومان
افزودن به سبد خرید
باقالی پلو با مرغ
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
ته چین اضافه
15,500 تومان
افزودن به سبد خرید
ته چین مرغ کامل
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو گوشت
100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهی
49,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهی گریل
49,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو ماهیچه
150,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلو با گوشت
114,500 تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلو با ماهیچه
166,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رشته پلو با مرغ
42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
زرشک پلو با مرغ
42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
زرشک پلو گوشت
114,500 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو با ماهی قزل
56,000 تومان
افزودن به سبد خرید
سبزی پلو با مرغ
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید