0
منو دسترسی

رشته پلو با گوشت

توضیحات:
114,500 تومان

کالاهای مرتبط
آلبالو پلو با گوشت
116,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با ماهیچه
169,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با مرغ
43,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با گوشت
107,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با ماهیچه
160,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با مرغ
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین اضافه
15,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین مرغ کامل
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو گوشت
100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی
49,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی گریل
49,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهیچه
150,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با ماهیچه
166,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با مرغ
42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو با مرغ
42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو گوشت
114,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با ماهی قزل
56,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با مرغ
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باگوشت
107,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید