0
منو دسترسی

چلو گوشت

توضیحات:
96,500 تومان

کالاهای مرتبط
آلبالو پلو با گوشت
آلبالو پلو با گوشت
111,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با ماهیچه
آلبالو پلو با ماهیچه
161,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با مرغ
آلبالو پلو با مرغ
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با گوشت
باقالی پلو با گوشت
102,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
152,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با مرغ
باقالی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین اضافه
ته چین اضافه
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین مرغ کامل
ته چین مرغ کامل
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی
چلو ماهی
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی گریل
چلو ماهی گریل
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه
146,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو مرغ
چلو مرغ
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با گوشت
رشته پلو با گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با ماهیچه
رشته پلو با ماهیچه
159,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با مرغ
رشته پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو گوشت
109,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با ماهی قزل
سبزی پلو با ماهی قزل
53,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با مرغ
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باگوشت
102,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید