0
منو دسترسی

غوره با گوشت

توضیحات:
58,000 تومان

کالاهای مرتبط
کاری با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلو اسفناج
38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بامیه با گوشت
62,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بامیه با مرغ
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش آلو اسفناج
47,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش بامیه با گوشت
72,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش بامیه مرغ
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش غوره با گوشت
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش غوره بادنجان
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش فسنجان
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش فسنجان با گوشت
83,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قورمه با مرغ
31,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قورمه سبزی
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قیمه
51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قیمه با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قیمه بادنجان
53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کاری
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کاری با گوشت
73,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کاری با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کدو با گوشت
66,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید