0
منو دسترسی

غوره با گوشت

توضیحات:
55,000 تومان

کالاهای مرتبط
  کاری با گوشت
کاری با گوشت
60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
آلو اسفناج
آلو اسفناج
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بامیه با گوشت
بامیه با گوشت
59,000 تومان
افزودن به سبد خرید
بامیه با مرغ
بامیه با مرغ
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش آلو اسفناج
چلو خورش آلو اسفناج
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش بامیه با گوشت
چلو خورش بامیه با گوشت
67,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش بامیه مرغ
چلو خورش بامیه مرغ
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش غوره با گوشت
چلو خورش غوره با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش غوره بادنجان
چلو خورش غوره بادنجان
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش فسنجان
چلو خورش فسنجان
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش فسنجان با گوشت
چلو خورش فسنجان با گوشت
78,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قورمه با مرغ
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قورمه سبزی
چلو خورش قورمه سبزی
51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قیمه
چلو خورش قیمه
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قیمه با مرغ
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش قیمه بادنجان
چلو خورش قیمه بادنجان
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کاری
چلو خورش کاری
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کاری با گوشت
چلو خورش کاری با گوشت
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کاری با مرغ
چلو خورش کاری با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
چلو خورش کدو با گوشت
چلو خورش کدو با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید