0
منو دسترسی
خانه
مشاهده منوی غذا
با مدیریت خانم طریقت منفرد

پرفروش ترین ها
برگ گلدار
78,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب با استخوان
42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب فیله
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب مخصوص
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو جوجه
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب برگ گلدار
87,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب لقمه زعفرانی
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب لقمه مخصوص
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیخ گوجه
6,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیشلیک
119,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب بختیاری
72,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب لقمه
31,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب لقمه سبزیجات تند
33,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کاری با گوشت
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلو اسفناج
38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بامیه با گوشت
62,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بامیه با مرغ
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش آلو اسفناج
47,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش بامیه با گوشت
72,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش بامیه مرغ
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش غوره با گوشت
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش غوره بادنجان
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش فسنجان
48,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش فسنجان با گوشت
83,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قورمه با مرغ
31,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قورمه سبزی
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه
51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه بادنجان
53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری با گوشت
73,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کدو با گوشت
66,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کدو با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کرفس
52,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
غوره با گوشت
58,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
غوره بادنجان
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فسنجان
38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فسنجان با گوشت
73,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قورمه با مرغ
21,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قورمه سبزی
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه با مرغ
21,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه بادنجان
43,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه لاپلو
53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه لاپلو با مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کاری بامرغ
24,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کدو با گوشت
58,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کدو با مرغ
23,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کرفس
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آش جو
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آش رشته
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
حلیم بادنجان
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک زبان
47,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ژیگو
47,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک گردن
96,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک گوشت
96,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهی سفید
117,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهی قزل
47,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهیچه
149,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک مرغ
23,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک میگو
98,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دلمه
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزیجات پخته
17,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ جو
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ ورمیشل
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ کاری
19,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیب زمینی گریل
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شامی پوک
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شنیسل مرغ
31,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماهی سالمون نروژی
125,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماهی گریل
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکارانی
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کوفته
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کوکو سبزی
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با گوشت
116,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با ماهیچه
169,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با مرغ
43,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با گوشت
107,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با ماهیچه
160,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با مرغ
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین اضافه
15,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین مرغ کامل
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو گوشت
100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی
49,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی گریل
49,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهیچه
150,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو مرغ
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با گوشت
114,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با ماهیچه
166,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با مرغ
42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو با مرغ
42,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو گوشت
114,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با ماهی قزل
56,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با مرغ
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باگوشت
107,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باماهیچه
16,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو ماهی گریل
56,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو با ماهیچه
168,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو با مرغ
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
1398/03/28 در ساعت 15:44:06

اطلاعیه مهم و فوری

رستوران هانی هیچگونه فعالیتی در نمایشگاه بین المللی تهران ندارد

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم و فوری

سفارش مجالس

گالری

0%

سبد خرید