منو دسترسی
0%

سبد خرید

خانه

پربازدیدترین ها
چلو جوجه کباب مخصوص
چلو جوجه کباب مخصوص
56,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش آلو اسفناج
چلو خورش آلو اسفناج
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
 کاری با گوشت
کاری با گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش غوره با گوشت
چلو خورش غوره با گوشت
74,800 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آش رشته
آش رشته
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه نثار گوشت
61,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شامی پوک
شامی پوک
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کلم پلو
کلم پلو
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
لیموناد هوفنبرگ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
موهیتو هوفنبرگ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه خانواده
7,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه خانواده لایت
7,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زیتون پرورده
زیتون پرورده
9,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ژله
ژله
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه خانواده سون
7,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه کوکا
5,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کاکتوس هوفنبرگ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیاز داغ
پیاز داغ
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ترخون خشک
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ترشی انبه شیشه ای
ترشی انبه شیشه ای
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
عدس پلو با مرغ
عدس پلو با مرغ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کلم پلو با ماهیچه
کلم پلو با ماهیچه
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو
آلبالو پلو
37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو
باقالی پلو
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته دیگ پرسی
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ساده
چلو ساده
16,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو کره
چلو کره
16,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو
زرشک پلو
37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو
سبزی پلو
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو
شیرین پلو
37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
عدس پلو
عدس پلو
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
لوبیا پلو
لوبیا پلو
74,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
حلوا کیلویی
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دوغ خانواده
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بورانی اسفناج
بورانی اسفناج
9,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالاد شیرازی
سالاد شیرازی
9,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالاد فرانسه
سالاد فرانسه
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالاد فصل
سالاد فصل
17,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالاد کاردینال
سالاد کاردینال
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سالاد کلم
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی خوردن
سبزی خوردن
12,100 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماست خیار
ماست خیار
9,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماست ساده
ماست ساده
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماست موسیر
ماست موسیر
9,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آّب معدنی
1,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آب پرتقال
آب پرتقال
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
انگور هوفنبرگ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بلوبری هوفتبرگ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ترشی انبه تکنفره
9,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ترشی مخلوط تکنفره
ترشی مخلوط تکنفره
9,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
تیرامیسو
تیرامیسو
13,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با گوشت
رشته پلو با گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با ماهیچه
رشته پلو با ماهیچه
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو با مرغ
رشته پلو با مرغ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی گریل
چلو ماهی گریل
75,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با مرغ
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باگوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو باماهیچه
186,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو ماهی گریل
سبزی پلو ماهی گریل
75,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو با مرغ
شیرین پلو با مرغ
65,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
عدس پلو با گوشت
عدس پلو با گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شنیسل مرغ
شنیسل مرغ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماهی سالمون نروژی
ماهی سالمون نروژی
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماهی گریل
ماهی گریل
65,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ماکارانی
ماکارانی
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ ورمیشل
سوپ ورمیشل
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ کاری
سوپ کاری
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیب زمینی گریل
سیب زمینی گریل
18,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کوکو سبزی
کوکو سبزی
16,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با گوشت
آلبالو پلو با گوشت
140,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با مرغ
آلبالو پلو با مرغ
60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با گوشت
باقالی پلو با گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین اضافه
ته چین اضافه
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ته چین مرغ کامل
ته چین مرغ کامل
59,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو گوشت
چلو گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کاری بامرغ
کاری بامرغ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کدو با گوشت
کدو با گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کدو با مرغ
کدو با مرغ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کرفس
کرفس
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آش جو
آش جو
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب لقمه سبزیجات تند
کباب لقمه سبزیجات تند
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه بادنجان
قیمه بادنجان
51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزیجات پخته
سبزیجات پخته
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
حلیم بادنجان
حلیم بادنجان
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک زبان
خوراک زبان
87,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک گردن
خوراک گردن
110,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک گوشت
خوراک گوشت
134,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهی سفید
خوراک ماهی سفید
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهی قزل
خوراک ماهی قزل
65,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک ماهیچه
خوراک ماهیچه
161,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک مرغ
خوراک مرغ
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
خوراک میگو
خوراک میگو
113,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش غوره بادنجان
چلو خورش غوره بادنجان
56,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قورمه سبزی
چلو خورش قورمه سبزی
73,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه
چلو خورش قیمه
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فسنجان با گوشت
فسنجان با گوشت
98,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قورمه سبزی
قورمه سبزی
60,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری با گوشت
چلو خورش کاری با گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کاری با مرغ
چلو خورش کاری با مرغ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کدو با گوشت
چلو خورش کدو با گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کدو با مرغ
چلو خورش کدو با مرغ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش کرفس
چلو خورش کرفس
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
غوره با گوشت
غوره با گوشت
63,800 تومان
افزودن به سبد خرید
0
غوره بادنجان
غوره بادنجان
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلو اسفناج
آلو اسفناج
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بامیه با گوشت
بامیه با گوشت
68,200 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب بختیاری
کباب بختیاری
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب لقمه مخصوص
چلوکباب لقمه مخصوص
88,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
برگ گلدار
برگ گلدار
103,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب فیله
جوجه کباب فیله
49,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب مخصوص
جوجه کباب مخصوص
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مربا آلبالو
مربا آلبالو
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مربا انجیر
مربا انجیر
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مربا به
مربا به
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مربا توت فرنگی
مربا توت فرنگی
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مربا زرشک
مربا زرشک
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مربا هویج
مربا هویج
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مربا کامکوات
مربا کامکوات
20,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مرزه خشک
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نثار زرشک
نثار زرشک
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نثار شیرین
نثار شیرین
37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیب وکیوی هوفنبرگ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شربت نیم لیتری
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شله زرد
شله زرد
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی قورمه سبزی
سبزی قورمه سبزی
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سمنو بزرگ
سمنو بزرگ
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شربت آلبالو بزرگ
شربت آلبالو بزرگ
80,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شوید خشک بزرگ
37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شوید خشک کوچک
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیر داغ
سیر داغ
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نعنا خشک
19,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کتاب
55,045 تومان
افزودن به سبد خرید
0
جوجه کباب با استخوان
جوجه کباب با استخوان
59,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سیخ گوجه
6,600 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیشلیک
شیشلیک
155,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب برگ گلدار
چلوکباب برگ گلدار
111,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلوکباب لقمه زعفرانی
چلوکباب لقمه زعفرانی
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کباب لقمه
کباب لقمه
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش بامیه با گوشت
چلو خورش بامیه با گوشت
79,200 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش بامیه مرغ
چلو خورش بامیه مرغ
68,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
بامیه با مرغ
بامیه با مرغ
55,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فسنجان
فسنجان
52,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
قیمه
قیمه
51,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش قیمه بادنجان
چلو خورش قیمه بادنجان
63,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش فسنجان
چلو خورش فسنجان
62,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو خورش فسنجان با گوشت
105,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دلمه
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سوپ جو
سوپ جو
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهی
چلو ماهی
73,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با ماهیچه
باقالی پلو با ماهیچه
190,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
باقالی پلو با مرغ
باقالی پلو با مرغ
53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آلبالو پلو با ماهیچه
آلبالو پلو با ماهیچه
195,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کوفته
کوفته
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
عدس پلو با ماهیچه
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
شیرین پلو با ماهیچه
200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سبزی پلو با ماهی قزل
سبزی پلو با ماهی قزل
75,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو ماهیچه
چلو ماهیچه
180,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چلو مرغ
چلو مرغ
44,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زرشک پلو با مرغ
زرشک پلو با مرغ
57,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
حلوا
حلوا
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دوغ خانواده آبعلی
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دلستر هوفنبرگ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
رشته پلو
رشته پلو
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کلم پلو با مرغ
کلم پلو با مرغ
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کلم پلو با گوشت
کلم پلو با گوشت
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ترشی مخلوط شیشه ای
ترشی مخلوط شیشه ای
22,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کشکول
کشکول
13,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ژله میوه ای
ژله میوه ای
12,100 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سمنو
سمنو
14,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نوشابه قوطی
0 تومان
افزودن به سبد خرید
0
درباره‌ی موسس

درباره‌ی موسس

درباره‌ی موسس

خانم فاطمه طریقت‌ منفرد مؤسس رستوران «هانی» در تهران از سال 1359 کار خود را آغاز کرد، اگرچه در آغاز کار با مخالفت جدی پدر خود رو به‌ رو بود، اما پشتکار این زن با اراده باعث شد این رستوران در رده رستوران‌ های معروف تهران قرار گیرد خانم فاطمه طریقت‌ منفرد مؤسس رستوران «هانی» در تهران از سال 1359 کار خــــــــــــــــــــــــود را آغاز کرد، اگرچه در آغاز کار با مخالفت جدی پدر خود رو به‌ رو بود، اما پشتکار این زن با اراده باعث شد این رستوران در رده رستوران‌ های معروف تهران قرار گیرد خانم فاطمه طریقت‌ منفرد مؤسس رستوران «هانی» در تهران از ســـــال 1359 کار خود را آغاز کرد، اگرچه در آغاز کار با مخالفت جدی پدر خود رو به‌ رو بود، اما پشتکار این زن با اراده باعث شد این رستوران در رده رستوران‌ های معروف تهران قرار گیرد

بیشتر بخوانید

سفارش مجالس

برگزاری مهمانی ها و مراسم شما تخصص ماست

برگزاری مهمانی ها و مراسم شما تخصص ماست

برگزاری مهمانی ها و مراسم شما تخصص ماست

رستوران هانی با در اختیار داشتن کادر مجرب و کارآزموده، آماده برگزاری هرگونه مراسم مورد نظر شما می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده آلبوم عکس های غذاها، دسرها، ظروف پذیرایی و نمونه های مراسم اجرا شده قبلی، به شعبه هانی شهید بهشتی مراجعه فرمایید. ضمنا می توانید همه روزه (حتی ایام تعطیل) در ساعات 11 الی 22 با شماره 41506 تماس حاصل نموده و با مسئول برگزاری مجالس و تشریفات رستوران (خانم عبدی) صحبت فرمایید.

بیشتر بخوانید

گالری